Αναδημοσίευση: Αμετάκλητα αντισυνταγματικές οι διατάξεις για την ιθαγένεια

Αντισυνταγματικές έκρινε αμετάκλητα το Συμβούλιο της Επικρατείας τις διατάξεις του νόμου Ραγκούση (3838/10) για την ιθαγένεια. Αντισυνταγματικές κρίνονται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα τουλάχιστον 5 χρόνια στη χώρα καθώς και σε παιδιά που φοιτούν επιτυχώς επί εξαετία σε ελληνικό σχολείο. Αντισυνταγματική κρίθηκε επίσης και η ρύθμιση που δίνει στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ που δημοσιεύτηκε, προσκρούουν στις επιταγές του Συντάγματος οι ρυθμίσεις για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς, καθώς η πολιτογράφηση που προβλέπει ο νόμος γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αλλοδαπού εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης.

Στην απόφαση τονίζεται ότι το κριτήριο της διαμονής των γονέων επί πενταετία δεν τεκμηριώνει την ουσιαστική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, αφού δεν συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία που θα προσέδιδαν στη διαμονή ουσιαστικά χαρακτηριστικά ένταξης. Επίσης αναφέρεται ότι η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο και μάλιστα μόνον επί μια εξαετία δεν εγγυάται την επιζητούμενη ένταξη, δεδομένου ότι ο νόμος δεν αξιώνει και μια ουσιαστική σχέση των γονέων με τη χώρα, τη στιγμή μάλιστα που το Σύνταγμα απαιτεί εννεατή φοίτηση για τα παιδιά των Ελλήνων.

Το ΣτΕ, σχεδόν ομόφωνα, έκρινε πως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει εκλογέας, Έλληνας πολίτης και ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30/04/2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 07/05/2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού, η οποία δίνει το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις της μειοψηφίας 13 δικαστών που τονίζουν ότι η απονομή της ελληνικής ιθαγένειας αποτελεί πολιτική επιλογή και ότι το Σύνταγμα παρέχει στο νομοθέτη μεγάλα περιθώρια άσκησης διαφορετικών πολιτικών. η Σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι καμία συνταγματική διάταξη δεν θέτει ως προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας τη διαπίστωση γνήσιου δεσμού με το ελληνικό έθνος, καθώς και ότι είναι σαφής στο Σύνταγμα διάκριση μεταξύ λαού και έθνους και ότι με την απόκτηση της ιθαγένειας ο αλλοδαπός καθίσταται Έλληνας πολίτης, συμπολίτης των λοιπών Ελλήνων πολιτών και όχι ομοεθνής τους.

Πηγή: TVXS

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bookmark the permalink.