Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αναδημοσίευση: Ελέγχεται συνταγματικά

Αν δούμε το θέμα της κατάργησης της ΕΡΤ από την καθαρά τεχνική νομική πλευρά του, το συμπέρασμα είναι ότι η μετάδοση ενός ελάχιστου προγράμματος και η συνέχιση μέρους των λειτουργιών της είναι δυνατό να διασωθούν μόνο με δικαστική παρέμβαση.

Εξηγούμαι:
1. Τα νομοθετικά βήματα της κυβέρνησης ήταν τα εξής:
α) Το άρθρο 14Β παρ.1 του ν.3429/2005, όπως αυτό έχει νομοθετηθεί και τροποποιηθεί με μία σειρά διατάξεων της μνημονιακής νομοθεσίας, προέβλεπε ήδη τη δυνατότητα κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ και άλλων φορέων με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλη αρμόδιου υπουργού (δηλαδή των Στουρνάρα και Κεδίκογλου, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για την ΕΡΤ).
β) Η δεύτερη όμως παράγραφος του ίδιου άρθρου δεν «βόλευε» τους χειρισμούς γιατί, όπως ίσχυε μέχρι τις 11.6.2013, προέβλεπε σύμπραξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Μανιτάκης) στην περίπτωση που το δημόσιο διαδέχεται τον καταργούμενο φορέα.
γ) Ακριβώς για να αφαιρεθεί κάθε αρμοδιότητα από τον Μανιτάκη εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς συνυπογραφή των υπουργών του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10-6-2013 (ΦΕΚ Α` 139/11.6.2013), που ορίζει μόνους αρμόδιους για την κατάργηση και τη διακοπή κάθε λειτουργίας του φορέα τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό.
δ) Αμέσως μετά οι δύο παραπάνω υπουργοί εκδίδουν την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 02/11.6.2013 (ΦΕΚ Β’ 1414/11.6.2013), που καταργεί την ΕΡΤ ΑΕ και τις θυγατρικές της, διακόπτει τη μετάδοση του σήματός της, την έκδοση εντύπων και τη λειτουργία των ιστοσελίδων της και ορίζει ότι το δημόσιο υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος η ΠΝΠ ισχύει άμεσα και δεν καταργείται αναδρομικά ακόμη κι αν δεν κυρωθεί από τη βουλή εντός τριμήνου από την υποβολή της στην Ολομέλεια. Η υποβολή πρέπει να γίνει εντός σαράντα ημερών από τις 11.6.2013 ή (αν η βουλή διακόψει στο μεταξύ τη σύνοδό της) εντός σαράντα ημερών από τη νέα σύγκλιση της ολομέλειας. Επίσης, αν δεν γίνει κάτι στο μεταξύ, η επανάληψη των λειτουργιών της πρώην ΕΡΤ, ακόμη κι αν δεν κυρωθεί η ΠΝΠ, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ψηφιστεί νέος νόμος. Με το χαμό που θα `χει γίνει λόγω της μη κύρωσης, συμφωνία για νέο νόμο δεν προβλέπεται εύκολη.

3. Το κάτι που μπορεί να γίνει είναι μόνο προσβολή με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ της απόφασης των Στουρνάρα – Κεδίκογλου (η ΠΝΠ δεν προσβάλλεται δικαστικά). Εννοείται ότι για να έχει νόημα και αποτέλεσμα η δικαστική κίνηση, μπορεί και πρέπει να ζητηθεί και η αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης των υπουργών. Αν επιτευχθεί η αναστολή μέχρι τη συζήτηση στη βουλή της κύρωσης της ΠΝΠ, το κυβερνητικό σχέδιο ματαιώνεται αν η βουλή δεν κυρώσει τελικά την ΠΝΠ. Αν δεν επιτευχθεί η αναστολή, το κυβερνητικό σχέδιο θα έχει εν πολλοίς ολοκληρωθεί. Ένα είναι βέβαιο: το ΣτΕ θα βρεθεί σε μεγάλο δίλημμα.

4. Κατά τη γνώμη μου, η υπουργική απόφαση, με τον τρόπο που καταργεί την ΕΡΤ και διακόπτει τη λειτουργία της, ελέγχεται συνταγματικά γιατί παραβιάζει το άρθρο 15 παρ.2 που καθορίζει μια σειρά κρατικών υποχρεώσεων στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα, και το άρθρο 5Α που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην πληροφόρηση και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ιδίως η παράκαμψη των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ, η διακοπή της λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, η διακοπή της ψηφιακής μετάδοσης προγράμματός της, καθώς και η διακοπή του σήματος του BBC, της Deutsche Welle και του ΡΙΚ ενισχύουν τα επιχειρήματα περί της αντισυνταγματικότητας και διευρύνουν τον κύκλο των ατόμων που έχουν έννομο συμφέρον στην άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Πηγή: protagon