Συστάθηκε νέο πολιτικό γραφείο για τον κ. Πάγκαλο με κόστος 802.495€

Νέο Πολιτικό Γραφείο συστήνεται για να βοηθήσει τον κ. Πάγκαλο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του

Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 2737 της 23 Νοεμβρίου 2011, γνωστοποιείται η σύσταση από 11 Νοεμβρίου 2011 νέου “Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και ενιαίων θέσεων Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Αποσπασμένων Υπαλλήλων του Δημόσιου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα” προκειμένου να βοηθήσει τον κ. Πάγκαλο στη διαχείριση των αρμοδιοτήτων του και στην εκπλήρωση των καθηκόντων… Περισσότερα