Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτισμός

Μια συζήτηση για το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα με τους ιδρυτές των Drupal και WordPress

Μια ευρεία συζήτηση γύρω από το “οικοσύστημα” του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, τη τεχνολογία και τις κοινότητες υποστήριξης, τις επιμέρους εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού, τα χαρακτηριστικά τους, τις πολιτικές και τα μοντέλα ανάπτυξης τους και τη πορεία τους στην αγορά και βέβαια για τον τρόπο που αυτά αλληλεπιδρούν.

Περισσότερα »Μια συζήτηση για το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα με τους ιδρυτές των Drupal και WordPress