Αναδημοσίευση: Judith Butler – Δημοσιονομική Κρίση ή Νεο-Φιλελεύθερη Επίθεση στη Δημοκρατία;

Judith Butler

Είναι πάντα πιθανό και πράγματι συμβαίνει πολύ συχνά, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης να ισχυρίζονται πως η “δημοσιονομική κρίση” έχει προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες, απεργίες και νέες μορφές πολιτικής κινητοποίησης στην Ελλάδα. Αν και είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια δημοσιονομική κρίση, δεν θα πρέπει να γίνεται κατανοητή ως μια περιοδική δυσκολία που μια χώρα ή μια περιοχή περνάει περιοδικά ώστε να να… Περισσότερα